ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว

วัดและศาลเจ้าในคานากาวะ

Filters

ได้ผลลัพธ์ทั้งหมด227

โดะคุออนจิ

โดะคุออนจิ

โยโกะสึกะ
เซ็นโชะ-อัน

เซ็นโชะ-อัน

ศาลเจ้าเคฮิน ฟุชิมิ อินาริ-จินจา

ศาลเจ้าเคฮิน ฟุชิมิ อินาริ-จินจา

คาวาซากิ
ศาลเจ้าฮาโกเนะ, ศาลเจ้าคุซุริว

ศาลเจ้าฮาโกเนะ, ศาลเจ้าคุซุริว

ฮาโกเนะ
วัดริวโคะ-จิ

วัดริวโคะ-จิ

ฟูจิซาว่า
ศาลเจ้าฮอนโมะกุ

ศาลเจ้าฮอนโมะกุ

โยโกฮามา
ศาลเจ้าคะนะยะมะ

ศาลเจ้าคะนะยะมะ

คาวาซากิ
ศาลเจ้าโอโอะยะมะ อะฟุริ

ศาลเจ้าโอโอะยะมะ อะฟุริ

อิเซะฮะระ
งานเทศกาลฮิบุเสะ (ป้องกันไฟไหม้) ที่เรียวงะคุอิน ภูเขาอะคิฮะซาน

งานเทศกาลฮิบุเสะ (ป้องกันไฟไหม้) ที่เรียวงะคุอิน ภูเขาอะคิฮะซาน

โอดาวาระ
วัดเซะโคะอุจิ (วัดยูเกียวจิ) วัดสำคัญประจำนิกายจิชุ

วัดเซะโคะอุจิ (วัดยูเกียวจิ) วัดสำคัญประจำนิกายจิชุ

ฟูจิซาว่า
วัดโชกอน-จิ

วัดโชกอน-จิ

ฟูจิซาว่า
โจะเมียว-จิ วัด

โจะเมียว-จิ วัด

คามาคุระ
ไม่มีรูปภาพ

ศาลเจ้ามิทามะ

คามาคุระ
ไม่มีรูปภาพ

สุสานโยโกฮามะ มาโซเบียว

โยโกฮามา
ศาลเจ้านิตตะ

ศาลเจ้านิตตะ

คาวาซากิ
ศาลเจ้าไคนัน

ศาลเจ้าไคนัน

มิอุระ
ศาลเจ้าฮิโนะมิยะ, ทะเทชิ

ศาลเจ้าฮิโนะมิยะ, ทะเทชิ

ฮิราสึกะ
แหล่งเที่ยวชมที่มีเรื่องราวของเทพธิดาและมังกรห้าหัว

แหล่งเที่ยวชมที่มีเรื่องราวของเทพธิดาและมังกรห้าหัว

ฟูจิซาว่า
วัดโชะเมียวจิ

วัดโชะเมียวจิ

โยโกฮามา
ไม่มีรูปภาพ

วัดคุฮนจิ

คามาคุระ

161 - 180 ของ 227 ผล