ต้นวิปปิ้งซากุระ โชะโคะซาน โชะไท-จิ(ต้นซากุระ)

พื้นที่ทางตะวันตก45นาที

รายละเอียด

อินะบะ มะสะโนะริ ผู้นำคนที่สองของตระกูลโอดะวะระ ได้ปลูกต้นซากุระไว้เมื่อ 340 ปีมาแล้ว ด้วยความพยายามที่จะเก็บภาพความงามอันติดตาตรึงใจของฤดูใบไม้ผลิ จัดว่าเป็นต้นซากุระที่มีชื่อ และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของเมืองแห่งนี้

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

303 อิริวดะ, โอดะวะระ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและโลก - the Planet of Life
คูปอง

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและโลก - the Planet of Life

พิพิธภัณฑ์โฮมมะ โยเซกิ

พิพิธภัณฑ์โฮมมะ โยเซกิ

พิพิธภัณฑ์ซุสุฮิโระ คะมะโบะโคะ (อาหารจานปลานึ่ง)

พิพิธภัณฑ์ซุสุฮิโระ คะมะโบะโคะ (อาหารจานปลานึ่ง)

เอะเร็นนะโงสโสะ

เอะเร็นนะโงสโสะ