ศาลเจ้าอิงะมิ

พื้นที่ทางตะวันตก30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ศาลเจ้าอิงะมิตั้งอยู่ใกล้กับอดีตโอดะวะระ อินน์

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

4-23-29, ชิโระยะมะ, โอดะวะระ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานีฮะโกะเนะบะชิ รถไฟสายฮะโกะเนะ โทซาน

เวลาทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

วันหยุดทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

รูปถ่าย

วัดไดคิว-จิ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

วัดไดคิว-จิ

วัดเด็นโจะอุ-จิ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

วัดเด็นโจะอุ-จิ

ซากฮะยะคะวะ-งุชิ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

ซากฮะยะคะวะ-งุชิ

โอะคะวะ มอคโคะอุโจะ (เครื่องเขินญี่ปุ่น)
พื้นที่ทางตะวันตก 0

โอะคะวะ มอคโคะอุโจะ (เครื่องเขินญี่ปุ่น)