โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ศาลเจ้าอิงะมิ

ศาลเจ้าอิงะมิ

ศาลเจ้าที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1520 เป็นที่ประดิษฐานของโยชิโอะกิ มิอุระ ผู้บัญชาการทหารคนสุดท้ายแห่งตระกูลมิอุระ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในรัฐบาลโชกุนคามาคุระ และปกครองจังหวัดซากามิ ในคาบสมุทรมิอุระ ที่นี่เป็นหนึ่งในสามศาลเจ้าเมียวจินที่ยิ่งใหญ่ในโอดาวาระ และคอยปกป้องพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทโอดาวาระ เชื่อกันว่าท่านโฮโจะ อุจิสึนะแห่งปราสาทโอดาวาระประดิษฐานอยู่ที่นั่นในฐานะเทพเจ้าพิเศษ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

นมัสการฟรี ตราประทับเปิดให้บริการ 9:00-17:00 น.

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาทำการของการให้บริการการความสะดวกต่างๆ
ระยะเวลา

30นาที

วันหยุดทำการ 365 วัน / ปี
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการประทับตราแรก คือ 500 เยน สำหรับศาลเจ้าอิกามิและศาลเจ้าซุยจิน

การเข้าถึง

สถานีฮะโกะเนะบะชิ รถไฟสายฮะโกะเนะ โทซาน

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

วัดไดคิว-จิ

วัดไดคิว-จิ

พื้นที่ทางตะวันตก
วัดเด็นโจะอุ-จิ

วัดเด็นโจะอุ-จิ

พื้นที่ทางตะวันตก
ซากฮะยะคะวะ-งุชิ

ซากฮะยะคะวะ-งุชิ

พื้นที่ทางตะวันตก
โอะคะวะ มอคโคะอุโจะ (เครื่องเขินญี่ปุ่น)

โอะคะวะ มอคโคะอุโจะ (เครื่องเขินญี่ปุ่น)

พื้นที่ทางตะวันตก