โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว

วัดและศาลเจ้าในคานากาวะ

Filters

ได้ผลลัพธ์ทั้งหมด158

แหล่งเที่ยวชมที่มีเรื่องราวของเทพธิดาและมังกรห้าหัว

แหล่งเที่ยวชมที่มีเรื่องราวของเทพธิดาและมังกรห้าหัว

พื้นที่โชะนัน
วัดโชะเมียวจิ

วัดโชะเมียวจิ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ
อะสะโอะ ฟุโดะ-อิน (โทะคุสะ ฟุโดะ)

อะสะโอะ ฟุโดะ-อิน (โทะคุสะ ฟุโดะ)

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ
วัดเอ็นซึตอุจิ

วัดเอ็นซึตอุจิ

พื้นที่ทางตะวันตก
เทศกาลฤดูร้อนคะมิมิโสะ

เทศกาลฤดูร้อนคะมิมิโสะ

พื้นที่ใจกลาง
โฮะอุโซะอุอิน

โฮะอุโซะอุอิน

พื้นที่ทางตะวันตก
ศาลเจ้าคามาคุระ-กุ

ศาลเจ้าคามาคุระ-กุ

โยโกะสุกะ· มิอุระ
ศาลเจ้าฮะคุซาน

ศาลเจ้าฮะคุซาน

พื้นที่โชะนัน
วัดชินโทะคุ-จิ

วัดชินโทะคุ-จิ

พื้นที่โชะนัน
ศาลเจ้าอิงะมิ

ศาลเจ้าอิงะมิ

พื้นที่ทางตะวันตก
ต้นกิงโกะใหญ่

ต้นกิงโกะใหญ่

โยโกะสุกะ· มิอุระ
วัดเอ็น'โนะ-จิ

วัดเอ็น'โนะ-จิ

โยโกะสุกะ· มิอุระ
คะวะนะ โงะเร จินยะ

คะวะนะ โงะเร จินยะ

พื้นที่โชะนัน
วัดเมียวฮอน-จิ

วัดเมียวฮอน-จิ

โยโกะสุกะ· มิอุระ
โคะเมียว-จิ

โคะเมียว-จิ

พื้นที่โชะนัน
วัดนอะชิโฮ-จิ

วัดนอะชิโฮ-จิ

พื้นที่โชะนัน
โคะเซ็นจิ (ประสบการณ์ทำสมาธิแบบซาเซ็น)

โคะเซ็นจิ (ประสบการณ์ทำสมาธิแบบซาเซ็น)

พื้นที่โชะนัน
วัดโชะกัน-จิ

วัดโชะกัน-จิ

พื้นที่โชะนัน
ศาลเจ้าอุตซึตโมะชิ

ศาลเจ้าอุตซึตโมะชิ

พื้นที่โชะนัน
เอะโชะ-จิ

เอะโชะ-จิ

โยโกะสุกะ· มิอุระ

121 - 140 ของ 158 ผล