ศาลเจ้าชิระฮะตะ

พื้นที่โชะนัน 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

เป็นศาลเจ้าที่สร้างอุทิศแด่ Samukawahikono Mikoto ผู้ซึ่งเป็นเทพเจ้าองค์เดียวกับเทพเจ้าของศาลเจ้าสะมุคะวะ และ Minamoto no Yoshitsune ผู้ซึ่งเป็นวีรบุรุษในประวัติศาสตร์

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2-4-7 ฟูจิสะวะ, ฟูจิสะวะ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

บ่อน้ำคุไบไรแห่ง มินะโมะโตะ-โนะ โยะชิซึตเนะ
พื้นที่โชะนัน

บ่อน้ำคุไบไรแห่ง มินะโมะโตะ-โนะ โยะชิซึตเนะ

วัดเมียวเซ็น-จิ
พื้นที่โชะนัน

วัดเมียวเซ็น-จิ

โรงเรียนแกะสลักแบบไทย นันทวัน
พื้นที่โชะนัน

โรงเรียนแกะสลักแบบไทย นันทวัน

วัดโชกอน-จิ
พื้นที่โชะนัน

วัดโชกอน-จิ