Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
วัดโชะออนจิ (เทพเจ้าแห่งโชคทั้งแปดของโอดะวะระ / บิชะมอนเท็น (ท้าวเวสสุวรรณ ))

วัดโชะออนจิ (เทพเจ้าแห่งโชคทั้งแปดของโอดะวะระ / บิชะมอนเท็น (ท้าวเวสสุวรรณ ))

วัดแห่งนี้เป็นวัดนิกายเซน และเป็นที่ประดิษฐานของหนึ่งในแปดเทพเจ้าแห่งโชคของโอดะวะระ

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ
  • ต้องคอนเฟิร์ม

ระยะเวลา : 30นาที

วันหยุดทำการ ต้องคอนเฟิร์ม
ค่าใช้จ่าย ฟรี
การเข้าถึง เดิน 5 นาทีจากสถานีอะชิงะระ รถไฟสายโอดะคิว
สถานที่ที่มีให้บริการ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

หลุมฝังศพโบราณคุโนะ

หลุมฝังศพโบราณคุโนะ

พื้นที่ทางตะวันตก
การแสดงหุ่นเชิดซากามิ

การแสดงหุ่นเชิดซากามิ

พื้นที่ทางตะวันตก
งานลิซุมิ แคนนอน ดะรุมะ, วัดลิซุมิซาน โชะฟุคุ-จิ

งานลิซุมิ แคนนอน ดะรุมะ, วัดลิซุมิซาน โชะฟุคุ-จิ

พื้นที่ทางตะวันตก
ซากทั้งหมดของปราสาทโอดะวะระ (บริเวณทั้งหมด)

ซากทั้งหมดของปราสาทโอดะวะระ (บริเวณทั้งหมด)

พื้นที่ทางตะวันตก

รูปถ่าย