ศาลเจ้ามิโซะโนะคุชิ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ศาลเจ้าที่มีเชื่อเสียงสำหรับมาอธิษฐานขอพรในคลอดลูกปลอดภัย, การเลี้ยงดูเด็ก, การสมรส และความปลอดภัย

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2-25-1 มิโซะโนะคุชิ, ทะคัตซึต-คุ, คาวาสะกิ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโตคิว เด็น-เอ็น-โทะชิ, สายโตคิว โออิมะชิ สถานีมิโซะโนะคุชิ หรือ สายเจอาร์ นัมบุ สถานีมุซะชิ มิูโซะโนะคุชิ

เวลาทำการ

ประตูเปิด: 6:00 ประตูปิด: 17:30 น

รูปถ่าย

สะพานโออิชิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

สะพานโออิชิ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ถนนโอะยะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ถนนโอะยะมะ

วากะชิ มิโยะชิโนะ ประสบการณ์ทำวากะชิ (ขนมหวานญี่ปุ่น)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

วากะชิ มิโยะชิโนะ ประสบการณ์ทำวากะชิ (ขนมหวานญี่ปุ่น)

ห้องอ้างอิงชื่อสถานที่
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 12

ห้องอ้างอิงชื่อสถานที่