เทพเจ้าแห่งโชคทั้งเจ็ด เมะงุริ

พื้นที่โชะนัน 2ชม

ข้อมูลทั่วไป

เทพเจ้าแห่งโชคทั้งเจ็ดที่เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าเจ็ดองค์ที่จะนำโชคมาให้ ตลอดเส้นทางจะมีวัดและศาลเจ้ามากมาย รวมทั้งที่นั่งพักริมน้ำ เส้นทางแสวงบุญของเทพเจ้าแห่งโชคนี้ เป็นทัวร์ที่ช่วยให้คุณได้ใช้เวลาเที่ยวชมแบบสบายๆ ไปรอบๆ วัดและศาลเจ้า 9 แห่ง

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1221 ฮิระสะวะ, ฮะดะโนะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีฮะดะโนะ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

สวนอิมาอิซุมิ เมอิสุอิ ซากุระ(ต้นซากุระ)
พื้นที่โชะนัน

สวนอิมาอิซุมิ เมอิสุอิ ซากุระ(ต้นซากุระ)

สวนอิไมซุมิโฮะทะรุ
พื้นที่โชะนัน

สวนอิไมซุมิโฮะทะรุ

เมซาน เซ็นเตอร์
พื้นที่โชะนัน

เมซาน เซ็นเตอร์

เส้นทางแสวงบุญน้ำพุธรรมชาติ (น้ำพุธรรมชาติแห่งโคะโบะ)
พื้นที่โชะนัน

เส้นทางแสวงบุญน้ำพุธรรมชาติ (น้ำพุธรรมชาติแห่งโคะโบะ)