วัดเร็นเซ็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุค)ุจิน / ไดโคะคุ-ซันเท็น

พื้นที่ทางตะวันตก 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

วัดพระพุทธศาสนานิกายนิชิเร็น และเป็นหนึ่งในวัดโอดะวะระ ฮะชิฟุคุจิน ในเมืองโอดะวะระ จังหวัดคะนะงะวะ เมืองโอดะวะระเต็มไปด้วยสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่คุณสามารถสัมผัสประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทของเจ้าเมืองในสมัยเซ็นโงะกุ วัดเร็นเซ็นจิสร้างขึ้นโดยตระกูลโอดะวะระ โฮะโจะ และตระกูลอิเดะ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ข้อมูลรายละเอียด

การเข้าถึง

เดิน 25 นาทีจากสถานีโอดะวะระ

รูปถ่าย

โคะมิเนะ โงะโชะอุโนะ-ได คูเมืองที่แห้งขอดขนาดใหญ่
พื้นที่ทางตะวันตก

โคะมิเนะ โงะโชะอุโนะ-ได คูเมืองที่แห้งขอดขนาดใหญ่

ไคชัน-โซะ (บ้านหลังที่สองของยามางาตะ อาริโตโมะ)
พื้นที่ทางตะวันตก

ไคชัน-โซะ (บ้านหลังที่สองของยามางาตะ อาริโตโมะ)

อนุสาวรีย์วรรณกรรมของยะสุบุมิ อิโนะอุเอะ
พื้นที่ทางตะวันตก

อนุสาวรีย์วรรณกรรมของยะสุบุมิ อิโนะอุเอะ

อนุสาวรีย์วรรณกรรมของชินนิชิ มะคิโนะ
พื้นที่ทางตะวันตก

อนุสาวรีย์วรรณกรรมของชินนิชิ มะคิโนะ