โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
มิซุโนะมิจิโซะโสะ

มิซุโนะมิจิโซะโสะ

มิซุโนะมิจิโซะตั้งอยู่หน้าช่องเขาอิโอะริ ในช่วงปลายของเส้นทางป่าอะสะมะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ช่องเขาอิโยะริ

ช่องเขาอิโยะริ

พื้นที่โชะนัน
ฮุโดะเมียวอุโดะ

ฮุโดะเมียวอุโดะ

พื้นที่โชะนัน
ภูเขาทะคะโทะริยะมะ

ภูเขาทะคะโทะริยะมะ

พื้นที่โชะนัน
โอยะมะ เมะงุริ

โอยะมะ เมะงุริ

พื้นที่โชะนัน