มิซุโนะมิจิโซะโสะ

พื้นที่โชะนัน 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

มิซุโนะมิจิโซะตั้งอยู่หน้าช่องเขาอิโอะริ ในช่วงปลายของเส้นทางป่าอะสะมะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โคะยะสุ, อิเสะฮะระ- คะนะงะวะ

รูปถ่าย

ช่องเขาอิโยะริ
พื้นที่โชะนัน

ช่องเขาอิโยะริ

ฮุโดะเมียวอุโดะ
พื้นที่โชะนัน

ฮุโดะเมียวอุโดะ

ภูเขาทะคะโทะริยะมะ
พื้นที่ใจกลาง

ภูเขาทะคะโทะริยะมะ

โอยะมะ เมะงุริ
พื้นที่โชะนัน

โอยะมะ เมะงุริ