โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว

วัดและศาลเจ้าในคานากาวะ

Filters

ได้ผลลัพธ์ทั้งหมด159

ิจินมุ-จิ

ิจินมุ-จิ

ซุชิ
หินคันนอน-โดะ

หินคันนอน-โดะ

คาวาซากิ
วัดซึตบะกิ

วัดซึตบะกิ

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ
ศาลเจ้าเนะโนะ

ศาลเจ้าเนะโนะ

ยุกาวาระ
วัดไดเร็นจิ (โอดาวะระเทพเจ้าแห่งความโชคดีทั้งเจ็ด/ฟุคุโระคุจุ)

วัดไดเร็นจิ (โอดาวะระเทพเจ้าแห่งความโชคดีทั้งเจ็ด/ฟุคุโระคุจุ)

โอดาวาระ
คัน'เอ-จิ

คัน'เอ-จิ

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ
มรดกแห่งญี่ปุ่น (ชมศาลเจ้าโอะยะมะ)

มรดกแห่งญี่ปุ่น (ชมศาลเจ้าโอะยะมะ)

อิเซะฮะระ
วัดโคะเมียวจิ

วัดโคะเมียวจิ

คามาคุระ
ศาลเจ้าชิระฮะตะ ฮะชิมัน ไดจิน

ศาลเจ้าชิระฮะตะ ฮะชิมัน ไดจิน

คาวาซากิ
โดะคุออนจิ

โดะคุออนจิ

โยโกะสึกะ
เซ็นโชะ-อัน

เซ็นโชะ-อัน

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ
ศาลเจ้าฮาโกเนะ, ศาลเจ้าคุซุริว

ศาลเจ้าฮาโกเนะ, ศาลเจ้าคุซุริว

ฮาโกเนะ
ศาลเจ้าคะนะยะมะ

ศาลเจ้าคะนะยะมะ

คาวาซากิ
งานเทศกาลฮิบุเสะ (ป้องกันไฟไหม้) ที่เรียวงะคุอิน ภูเขาอะคิฮะซาน

งานเทศกาลฮิบุเสะ (ป้องกันไฟไหม้) ที่เรียวงะคุอิน ภูเขาอะคิฮะซาน

โอดาวาระ
วัดเซะโคะอุจิ (วัดยูเกียวจิ) วัดสำคัญประจำนิกายจิชุ

วัดเซะโคะอุจิ (วัดยูเกียวจิ) วัดสำคัญประจำนิกายจิชุ

ฟูจิซาว่า
วัดโชกอน-จิ

วัดโชกอน-จิ

ฟูจิซาว่า
โจะเมียว-จิ วัด

โจะเมียว-จิ วัด

คามาคุระ
สุสานโยโกฮามะ มาโซเบียว

สุสานโยโกฮามะ มาโซเบียว

โยโกฮามา
ศาลเจ้านิตตะ

ศาลเจ้านิตตะ

คาวาซากิ
วัดโทะเค-จิ

วัดโทะเค-จิ

คามาคุระ

101 - 120 ของ 159 ผล