ข้อมูลทั่วไป

"ดังคะสุระ" คือเส้นทางเดินที่เชื่อมต่อประตูโทริกับศาลเจ้าซึตรุโอะกะ ฮะชิมันกุ มีความยาวประมาณ 500 เมตร สร้างขึ้นเพื่ออธิษฐานขอพรให้ Masako ภรรยาของ Minamoto no Yoritomo คลอดลูกโดยปลอดภัย เส้นทางนี้เริ่มต้นจาก Yuigahama และสิ้นสุดลงที่ Tsuruoka Wakamiya

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2-2-1-31 ยุคิโนะชิตะ, คามาคุระ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

คามาคุระ เทะซุคุริ ยะ (งะมะ งุชิ ที่มีรูปภูเขาฟูจิ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 8

คามาคุระ เทะซุคุริ ยะ (งะมะ งุชิ ที่มีรูปภูเขาฟูจิ)

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

คามาคุระ กิโมโน โคะมะชิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

คามาคุระ กิโมโน โคะมะชิ

คามาคุระ มะเมะยะ (ร้านค้าที่โคะมะชิ-โดะริ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

คามาคุระ มะเมะยะ (ร้านค้าที่โคะมะชิ-โดะริ)