โยะอุโคะคุจิโอะอุเกะซึตโบะ (Youkokujiouketsubo)

พื้นที่โชะนัน 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

เมืองโอะอิโสะมีชื่อเสียงจากถ้ำสุสานกว่า 20 แห่ง ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด ฐานของสุสานจะมีรูปทรงแตกต่างๆ กัน เช่น สี่เหลี่ยมจัสตุรัส สี่เหลี่ยมคางหมูคว่ำ รูปขวด และรูปพาย ในขณะที่เพดานมีรูปทรงฐานคู่ เช่นหลังคาและรูปทรงโดม รวมถึงรูปโค้ง สุสานเหล่านี้ตั้งอยู่บนเส้นทางเดินป่าบนที่ราบโชะนัน

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โอะอิโสะ, โอะอิโสะ-มะชิ, นะคะ-คุ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโชะนัน-ชินจุกุ, สายโทะไคโดะ สถานีโอะอิโสะ

รูปถ่าย

โชะนันได เรสต์เฮ้าส์
พื้นที่โชะนัน

โชะนันได เรสต์เฮ้าส์

เนินเขาโชะนัน ไดระ(สวนโคะมะยะมะ)
พื้นที่โชะนัน

เนินเขาโชะนัน ไดระ(สวนโคะมะยะมะ)

วิวหนึ่งร้อยแห่งของฮิระซึตกะ ฟูจิมิ (ทัศนียภาพชนบท, ภูเขาฟูจิ)
พื้นที่โชะนัน

วิวหนึ่งร้อยแห่งของฮิระซึตกะ ฟูจิมิ (ทัศนียภาพชนบท, ภูเขาฟูจิ)

เคโช-ซาคะ มะซึ-นามิคิ (เนินเคโชที่เรียงรายด้วยต้นสน)
พื้นที่โชะนัน

เคโช-ซาคะ มะซึ-นามิคิ (เนินเคโชที่เรียงรายด้วยต้นสน)