ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
โยะอุโคะคุจิโอะอุเกะซึตโบะ (Youkokujiouketsubo)

โยะอุโคะคุจิโอะอุเกะซึตโบะ (Youkokujiouketsubo)

เมืองโอะอิโสะมีชื่อเสียงจากถ้ำสุสานกว่า 20 แห่ง ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด ฐานของสุสานจะมีรูปทรงแตกต่างๆ กัน เช่น สี่เหลี่ยมจัสตุรัส สี่เหลี่ยมคางหมูคว่ำ รูปขวด และรูปพาย ในขณะที่เพดานมีรูปทรงฐานคู่ เช่นหลังคาและรูปทรงโดม รวมถึงรูปโค้ง สุสานเหล่านี้ตั้งอยู่บนเส้นทางเดินป่าบนที่ราบโชะนัน

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

สายโชะนัน-ชินจุกุ, สายโทะไคโดะ สถานีโอะอิโสะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

โชะนันได เรสต์เฮ้าส์

โชะนันได เรสต์เฮ้าส์

ฮิราสึกะ
เนินเขาโชะนัน ไดระ(สวนโคะมะยะมะ)

เนินเขาโชะนัน ไดระ(สวนโคะมะยะมะ)

ฮิราสึกะ
เควาอิ-ซาคะ มะซึ-นามิคิ (เนินเคโชที่เรียงรายด้วยต้นสน)

เควาอิ-ซาคะ มะซึ-นามิคิ (เนินเคโชที่เรียงรายด้วยต้นสน)

โออิโสะ
บ่อน้ำเควาอิ อิโดะ

บ่อน้ำเควาอิ อิโดะ

โออิโสะ