ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ฟุคุโชะอิน

ฟุคุโชะอิน

วัดแห่งนี้เป็นวัดพุทธศาสนานิกายเซนของโรงเรียนโซะโตะ ก่อตั้งขึ้นในสมัยเซ็นโงะกุ กล่าวกันว่าประตูหลักของวัดที่สร้างขึ้นในช่วงกลางสมัยเอโดะนั้นเป็นอาคารไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในเขตนี้ นอกจากนี้วัดแห่งนี้ยังใช้เป็นเทะระโคะยะ (terakoya) ในช่วงปลายสมัยเอะโดะ ซึ่งเป็นรากเง้าของโรงเรียนประถมยะโดะริกิในต้นสมัยเมจิ และในช่วงสงครามในสมัยโชวะก็ได้รับเด็กอพยพเข้ามามากมาย จัดว่าเป็นสถานที่ที่แชร์ประวัติศาสตร์ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น ยืนอยู่ท่ามกลางบริเวณที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีของวัด คุณสามารถสัมผัสได้ถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของวัด

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

สายโงะเท็มบะ สถานีชิน-มัตซึตดะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

โยเซะ เซเว่น สตาร์ ด็อค พาร์ค & คาเฟ่ image

โยเซะ เซเว่น สตาร์ ด็อค พาร์ค & คาเฟ่

มัตสึดะ
ตกปลาเทราล์ที่ยะโดะริกิ เซริว image

ตกปลาเทราล์ที่ยะโดะริกิ เซริว

มัตสึดะ
สวนขนมหวานแห่งฤดูหนาว ยาโดะริคิ (เทศกาลขนมฤดูหนาวยาโดะริคิ) image

สวนขนมหวานแห่งฤดูหนาว ยาโดะริคิ (เทศกาลขนมฤดูหนาวยาโดะริคิ)

มัตสึดะ
โอะโมะเตะทันสะวะ เค็นมิน โนะ โมะริ  image

โอะโมะเตะทันสะวะ เค็นมิน โนะ โมะริ

ฮาดาโนะ