โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ฟุคุโชะอิน

ฟุคุโชะอิน

วัดแห่งนี้เป็นวัดพุทธศาสนานิกายเซนของโรงเรียนโซะโตะ ก่อตั้งขึ้นในสมัยเซ็นโงะกุ กล่าวกันว่าประตูหลักของวัดที่สร้างขึ้นในช่วงกลางสมัยเอโดะนั้นเป็นอาคารไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในเขตนี้ นอกจากนี้วัดแห่งนี้ยังใช้เป็นเทะระโคะยะ (terakoya) ในช่วงปลายสมัยเอะโดะ ซึ่งเป็นรากเง้าของโรงเรียนประถมยะโดะริกิในต้นสมัยเมจิ และในช่วงสงครามในสมัยโชวะก็ได้รับเด็กอพยพเข้ามามากมาย จัดว่าเป็นสถานที่ที่แชร์ประวัติศาสตร์ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น ยืนอยู่ท่ามกลางบริเวณที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีของวัด คุณสามารถสัมผัสได้ถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของวัด

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

สายโงะเท็มบะ สถานีชิน-มัตซึตดะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

โยเซะ เซเว่น สตาร์ ด็อค พาร์ค & คาเฟ่

โยเซะ เซเว่น สตาร์ ด็อค พาร์ค & คาเฟ่

พื้นที่ทางตะวันตก
ตกปลาเทราล์ที่ยะโดะริกิ เซริว

ตกปลาเทราล์ที่ยะโดะริกิ เซริว

พื้นที่ทางตะวันตก
สวนขนมหวานแห่งฤดูหนาว ยาโดะริคิ (เทศกาลขนมฤดูหนาวยาโดะริคิ)

สวนขนมหวานแห่งฤดูหนาว ยาโดะริคิ (เทศกาลขนมฤดูหนาวยาโดะริคิ)

พื้นที่ทางตะวันตก
โอะโมะเตะทันสะวะ เค็นมิน โนะ โมะริ

โอะโมะเตะทันสะวะ เค็นมิน โนะ โมะริ

พื้นที่ทางตะวันตก