ข้อมูลทั่วไป

วัดแห่งนี้เป็นวัดพุทธศาสนานิกายเซนของโรงเรียนโซะโตะ ก่อตั้งขึ้นในสมัยเซ็นโงะกุ กล่าวกันว่าประตูหลักของวัดที่สร้างขึ้นในช่วงกลางสมัยเอโดะนั้นเป็นอาคารไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในเขตนี้ นอกจากนี้วัดแห่งนี้ยังใช้เป็นเทะระโคะยะ (terakoya) ในช่วงปลายสมัยเอะโดะ ซึ่งเป็นรากเง้าของโรงเรียนประถมยะโดะริกิในต้นสมัยเมจิ และในช่วงสงครามในสมัยโชวะก็ได้รับเด็กอพยพเข้ามามากมาย จัดว่าเป็นสถานที่ที่แชร์ประวัติศาสตร์ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น ยืนอยู่ท่ามกลางบริเวณที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีของวัด คุณสามารถสัมผัสได้ถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของวัด

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1781 ยะโดะริกิ, มัตซึตดะโชะ, อะชิงะระคะมิ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโงะเท็มบะ สถานีชิน-มัตซึตดะ

รูปถ่าย

สนามวิ่งเล่นของสุนัข ฟุเระอะอิ
พื้นที่ทางตะวันตก

สนามวิ่งเล่นของสุนัข ฟุเระอะอิ

ตกปลาเทราล์ที่ยะโดะริกิ เซริว
พื้นที่ทางตะวันตก

ตกปลาเทราล์ที่ยะโดะริกิ เซริว

เทศกาลโระไบ
พื้นที่ทางตะวันตก

เทศกาลโระไบ

โอะโมะเตะทันสะวะ เค็นมิน โนะ โมะริ
พื้นที่โชะนัน

โอะโมะเตะทันสะวะ เค็นมิน โนะ โมะริ