ข้อมูลทั่วไป

ศาลเจ้าแห่งนี้ มีความใกล้ชิดกับตระกูลกอนโกโระของผู้ครองเมืองคามาคุระเป็นเวลากว่า 3 ปี โดยทุกๆวันที่ 18 กันยายน จะมีการจัดขวนแห่สวมหน้ากากไปยังศาลเจ้าแห่งนี้ เป็นการสืบทอดประเพณีดั้งเดิมนี้ต่อไป

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

4-9 ซากาโนะชิตะ, คามาคุระ, คานากาวะ

การเข้าถึง

สถานีคามาคุระ
วัดฮะเซะ-เดะระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดฮะเซะ-เดะระ

วัดโคโซคุจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดโคโซคุจิ

อะสะบะ ยะ ฮอนเท็น
โยโกะสุกะ· มิอุระ

อะสะบะ ยะ ฮอนเท็น

โจะจุอิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

โจะจุอิน