เซ็นโชะ-อัน

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ยะมะโอะกะ เทสชุ ได้ก่อตั้งวัดแห่งนี้ขึ้น เพื่ออุทิศแด่ผู้คนที่ถูกทำโทษในกรณีของรัฐ ในช่วงปีสุดท้ายของรัฐบาลโชกุนโทคุงะวะ และสมัยฟื้นฟูเมจิ มีการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเป็นประจำในทุกๆ ปี อาทิเช่น นิทรรศการภาพวาดผีที่มีชื่อเสียง ห้องเรียนการคัดลอกพระไตรปิฎก และการทำสมาธิแบบเซน รูปภาพโดย photolibery

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

5-4-7, ยะนะกะ, เทโทะ-คุ, โตเกียว

การเข้าถึง

เดิน 5 นาทีจากสถานีเซ็นดะงิ ทางออกดันโงะซะกะ

เวลาทำการ

8:30~17:00

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

ห้างสรรพสินค้ายะนะกะ กินซ่า
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

ห้างสรรพสินค้ายะนะกะ กินซ่า

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โมะริ โอะไง
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โมะริ โอะไง

คัน'เอ-จิ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

คัน'เอ-จิ

สวนอุเอะโนะ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

สวนอุเอะโนะ