โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
เซ็นโชะ-อัน

ยะมะโอะกะ เทสชุ ได้ก่อตั้งวัดแห่งนี้ขึ้น เพื่ออุทิศแด่ผู้คนที่ถูกทำโทษในกรณีของรัฐ ในช่วงปีสุดท้ายของรัฐบาลโชกุนโทคุงะวะ และสมัยฟื้นฟูเมจิ มีการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเป็นประจำในทุกๆ ปี อาทิเช่น นิทรรศการภาพวาดผีที่มีชื่อเสียง ห้องเรียนการคัดลอกพระไตรปิฎก และการทำสมาธิแบบเซน รูปภาพโดย photolibrary

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

8:30~17:00

ระยะเวลา : 30นาที

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง

เดิน 5 นาทีจากสถานีเซ็นดะงิ ทางออกดันโงะซะกะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ห้างสรรพสินค้ายะนะกะ กินซ่า

ห้างสรรพสินค้ายะนะกะ กินซ่า

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ
บังเคียววอร์ดพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โมะริ โอะไง

บังเคียววอร์ดพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โมะริ โอะไง

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ
คัน'เอ-จิ

คัน'เอ-จิ

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ
สวนอุเอะโนะ

สวนอุเอะโนะ

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ