ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
เซ็นโชะ-อัน

เซ็นโชะ-อัน

ยะมะโอะกะ เทสชุ ได้ก่อตั้งวัดแห่งนี้ขึ้น เพื่ออุทิศแด่ผู้คนที่ถูกทำโทษในกรณีของรัฐ ในช่วงปีสุดท้ายของรัฐบาลโชกุนโทคุงะวะ และสมัยฟื้นฟูเมจิ มีการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเป็นประจำในทุกๆ ปี อาทิเช่น นิทรรศการภาพวาดผีที่มีชื่อเสียง ห้องเรียนการคัดลอกพระไตรปิฎก และการทำสมาธิแบบเซน รูปภาพโดย photolibrary

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

8:30~17:00

ช่วงเวลา

30นาที

ค่าเข้า

ฟรี

การเข้าถึง

เดิน 5 นาทีจากสถานีเซ็นดะงิ ทางออกดันโงะซะกะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ห้างสรรพสินค้ายะนะกะ กินซ่า

ห้างสรรพสินค้ายะนะกะ กินซ่า

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โมะริ โอะไง

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โมะริ โอะไง

คัน'เอ-จิ

คัน'เอ-จิ

สวนอุเอะโนะ

สวนอุเอะโนะ