โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แหล่งเที่ยวชมที่มีเรื่องราวของเทพธิดาและมังกรห้าหัว

แหล่งเที่ยวชมที่มีเรื่องราวของเทพธิดาและมังกรห้าหัว

เที่ยวชมเอะโนะชิมะ, สะพานเบ็นเท็น, อิวะโมะโทะโระ, ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ,ระฆังแห่งควารักริวร็น และถ้ำเอะโนะชิมะอิวะยะ

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง สถานีคาตะเซะ เอะโนะชิมะ, สายโอดะคิว

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ

ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ

พื้นที่โชะนัน
โคมไฟเอะโนะชิมะ

โคมไฟเอะโนะชิมะ

พื้นที่โชะนัน
บันไดเลื่อนเอะโนะชิมะ

บันไดเลื่อนเอะโนะชิมะ

พื้นที่โชะนัน
มัตซึตโมะโตะกัน (เรียนทำโซบะ)

มัตซึตโมะโตะกัน (เรียนทำโซบะ)

พื้นที่โชะนัน