แหล่งเที่ยวชมที่มีเรื่องราวของเทพธิดาและมังกรห้าหัว

พื้นที่โชะนัน 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

เที่ยวชมเอะโนะชิมะ, สะพานเบ็นเท็น, อิวะโมะโทะโระ, ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ,ระฆังแห่งควารักริวร็น และถ้ำเอะโนะชิมะอิวะยะ

รูปถ่าย

ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ
พื้นที่โชะนัน

ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ

โคมไฟเอะโนะชิมะ
พื้นที่โชะนัน

โคมไฟเอะโนะชิมะ

เอะโนะชิมะ เอสคาร์
พื้นที่โชะนัน

เอะโนะชิมะ เอสคาร์

มัตซึตโมะโตะกัน (เรียนทำโซบะ)
พื้นที่โชะนัน

มัตซึตโมะโตะกัน (เรียนทำโซบะ)