ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
วัดโชกอน-จิ

วัดโชกอน-จิ

นี่คือวัดพุทธศาสนานิกายชินงอนในเมืองฟูจิสะวะ สร้างขึ้นโดยแยกออกจากศาลเจ้าชิระฮะตะ เนื่องจากการแบ่งแยกลัทธิชินโตและพุทธศาสนาในช่วงต้นสมัยเมจิ รูปภาพโดยศูนย์แลกเปลี่ยนฟูจิสะวะ

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

ช่วงเวลา

30นาที

วันหยุดทำการ ต้องคอนเฟิร์ม
ค่าเข้า

ฟรี

การเข้าถึง

สถานีฮอนมาชิ, สายโอดะคิว

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

วัดโจโค-จิ

วัดโจโค-จิ

ฟูจิซาว่า
วัดนอะชิโฮ-จิ

วัดนอะชิโฮ-จิ

ฟูจิซาว่า
บ่อน้ำคุไบไรแห่ง มินะโมะโตะ-โนะ โยะชิซึตเนะ

บ่อน้ำคุไบไรแห่ง มินะโมะโตะ-โนะ โยะชิซึตเนะ

ฟูจิซาว่า
ซัตซึตมะยะ ฮอนเท็น (เรียนทำซูชิ)

ซัตซึตมะยะ ฮอนเท็น (เรียนทำซูชิ)

ฟูจิซาว่า