ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
งานเทศกาลฮิบุเสะ (ป้องกันไฟไหม้) ที่เรียวงะคุอิน ภูเขาอะคิฮะซาน

งานเทศกาลฮิบุเสะ (ป้องกันไฟไหม้) ที่เรียวงะคุอิน ภูเขาอะคิฮะซาน

ในวันที่ 6 ธันวาคม ยะมะบะชิ (พระสงฆ์) ในเครื่องแบบดั้งเดิมของพวกเขา จะพากันสวดมนต์เพื่อความสงบสุขและความเงียบสงบของประเทศ พวกเขาได้ดำเนินพิธี Yamabushi-Mondou ซึ่งเป็นพิธีในศาสนาพุทธของญี่ปุ่น ซึ่งมีการตอบคำถามเกี่ยวกับพุทธศาสนา หลังจากนั้นพวกเขาก็เข้าร่วมพิธีฮิวะทะริ (ลุยไฟ) พระสงฆ์จะเดินข้ามเปลวไฟและสวดภาวนาเพื่อสุขภาพ นักดับเพลิง,คนงานอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าพลังความร้อน และบุคคลอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับไฟ จะพากันมากราบไหว้บูชาที่ศาลเจ้าแห่งนี้ และซื้อเครื่องลางโอะ-ฟุดะ

ข้อมูลสำคัญ

วันที่

ต้น ธันวาคม

วันจัดงานยังไม่ได้รับการยืนยัน โปรดเข้าเช็คที่เว็บไซต์หลักก่อนเข้าร่วมงาน

สถานที่จัดงาน Ryogaku-in

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

อาคารอนุสรณ์มัตซึตนะงะ  image

อาคารอนุสรณ์มัตซึตนะงะ

โอดาวาระ
โคะคิอัน image

โคะคิอัน

โอดาวาระ
ไคชัน-โซะ image

ไคชัน-โซะ

โอดาวาระ
วัดเร็นเซ็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุค)ุจิน / ไดโคะคุ-ซันเท็น image

วัดเร็นเซ็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุค)ุจิน / ไดโคะคุ-ซันเท็น

โอดาวาระ