ศาลเจ้าฮิโนะมิยะ, ทะเทชิ

พื้นที่โชะนัน 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

หินขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่า 'ฮิโนะมิยะ ซาน' เป็นหินที่มีความยาวประมาณ 4 เมตร มีตำนานกล่าวว่า ยะมะโตะ ทะเคะรุ, เจ้าชายของจักรพรรดิญี่ปุ่นได้นั่งบนหินก้อนนี้ เป็นหนึ่งใน Kisawa Hakkei มีตำนานกล่าวว่า หากหมุนก้อนหินนี้เจ็ดรอบครึ่ง งูร้ายจะปรากฏตัวขึ้น

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

395 คะมิคิชิสะวะ, ฮิรัตซึตกะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

เจอาร์ โทะไคโดะ สถานีฮิรัตซึตกะ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

คิสะวะ ฮัคเค (เนินเขายุรุงิโนะ โอะกะ)
พื้นที่โชะนัน

คิสะวะ ฮัคเค (เนินเขายุรุงิโนะ โอะกะ)

น้ำตกคิริฟุริ
พื้นที่โชะนัน

น้ำตกคิริฟุริ

วัดโชะกัน-จิ
พื้นที่โชะนัน

วัดโชะกัน-จิ

คิสะวะ ฮัคเค
พื้นที่โชะนัน

คิสะวะ ฮัคเค