โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ศาลเจ้าฮิโนะมิยะ, ทะเทชิ

ศาลเจ้าฮิโนะมิยะ, ทะเทชิ

หินขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่า 'ฮิโนะมิยะ ซาน' เป็นหินที่มีความยาวประมาณ 4 เมตร มีตำนานกล่าวว่า ยะมะโตะ ทะเคะรุ, เจ้าชายของจักรพรรดิญี่ปุ่นได้นั่งบนหินก้อนนี้ เป็นหนึ่งใน Kisawa Hakkei มีตำนานกล่าวว่า หากหมุนก้อนหินนี้เจ็ดรอบครึ่ง งูร้ายจะปรากฏตัวขึ้น

ข้อมูลสำคัญ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง

เจอาร์ โทะไคโดะ สถานีฮิรัตซึตกะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

คิสะวะ ฮัคเค (เนินเขายุรุงิโนะ โอะกะ)

คิสะวะ ฮัคเค (เนินเขายุรุงิโนะ โอะกะ)

พื้นที่โชะนัน
น้ำตกคิริฟุริ

น้ำตกคิริฟุริ

พื้นที่โชะนัน
วัดโชะกัน-จิ

วัดโชะกัน-จิ

พื้นที่โชะนัน
คิสะวะ ฮัคเค

คิสะวะ ฮัคเค

พื้นที่โชะนัน