ข้อมูลทั่วไป

เมียวโคะจิเป็นวัดเก่าแก่ที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยอะสุกะ (592-710) กล่าวกันท่านนิชิเร็น โชะนิน ได้พำนักอยู่ที่นี่ เจ้าอาวาสของวัดรู้สึกประทับใจกับท่านนิชิเรนมาก จึงตัดสินใจเปลี่ยนนิกาย บอนโชะ (ระฆังวัด) ได้รับการยกย่องให้เป็นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัด

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

8-3 คะมิเสะยะ-โชะ, เสะยะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมานกุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมานกุ

ห้องอุโดะ (Aralia cordata / Japanese spikenard)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ห้องอุโดะ (Aralia cordata / Japanese spikenard)

ถนนจักรยานสะเคงะวะ
พื้นที่ใจกลาง

ถนนจักรยานสะเคงะวะ

ยะมะโตะ ซิตตี้ ชิโมะซึตรุมะ ฟุรุสะโตะกัน
พื้นที่ใจกลาง

ยะมะโตะ ซิตตี้ ชิโมะซึตรุมะ ฟุรุสะโตะกัน