รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ

พื้นที่ทางตะวันตก 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

ประมาณ 700 ปีที่ผ่านมา จากช่วงปลายสมัยคามาคุระจนถึงต้นสมัยมุโระมะชิ ‘จิโซะ โบะซัตซึต’ ได้รับการนับถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการปกป้องและคุ้มครองนักเดินทาง และมีการสร้างรูปปั้นหินและเจดีย์แห่งจิโซะ โบะซัตซึตขึ้นเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

อะชิโนะ-ยุ, ฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะระ-ชิโมะกุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

จากสถานีโอดะวะระหรือสถานีฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ ให้ขึ้นรถเมล์ฮะโกะเนะ โทะซาน หรือรถเมล์อิซุ ฮะโกะเนะ ที่ไปฮะโกะเนะ-มะชิ ลงรถที่โสะงะ เคียวได-โนะ ฮะกะ (หลุมฝังศพของพี่น้องโสะงะ) หรือที่ โระคุโดะ จิโซะ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ
พื้นที่ทางตะวันตก

รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ

หลุมฝังศพของแม่ชียะโอะคุนิ
พื้นที่ทางตะวันตก

หลุมฝังศพของแม่ชียะโอะคุนิ

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ
พื้นที่ทางตะวันตก

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ

พระพุทธรูปหินและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
พื้นที่ทางตะวันตก

พระพุทธรูปหินและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์