ข้อมูลทั่วไป

วัดพุทธูศาสนานิกายชินกอน ฝ่ายโทะอุจิ ตั้งอยู่ในเมืองโอะอิโสะ หลุมฝังศพของเกจิอาจารย์ทางวรรณกรรม โทะซอน ชิมะซะกิ และภรรยาของเขารายล้อมรอบไปด้วยต้นพลัมโบราณที่มีอายุประมาณ 20 ต้น ที่มีอายุ 100-200 ปี ทุกๆ ปีในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์บริเวณนี้จะดาษดาไปด้วยดอกพลัมซึ่งเป็นดอกไม้ที่โทะซอนชื่นชอบในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1135 โอะอิโสะ, โอะอิโสะ-มะชิ, นะคะ-คุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโชะนัน-ชินจุกุ, สายโทะไคโดะ สถานีโอะอิโสะ

รูปถ่าย

โคจิมะ ฮอนจิน / โอโนเอะ ฮอนจิน
พื้นที่โชะนัน

โคจิมะ ฮอนจิน / โอโนเอะ ฮอนจิน

อาคารอนุสรณ์สะวะดะ-มิกิ
พื้นที่โชะนัน

อาคารอนุสรณ์สะวะดะ-มิกิ

โอะอิโสะ-เงฮินกัน (อดีตบ้านพักของตระกูลคิโนะชิตะ)
พื้นที่โชะนัน

โอะอิโสะ-เงฮินกัน (อดีตบ้านพักของตระกูลคิโนะชิตะ)

การเดินชมศิลปะของโอะอิโสะในวันอาทิตย์
พื้นที่โชะนัน

การเดินชมศิลปะของโอะอิโสะในวันอาทิตย์