ศาลเจ้าคุมะโนะ, สวนมันโยะ

พื้นที่ทางตะวันตก 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ศาลเจ้าคุมะโนะ เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าแห่งน้ำร้อน และมีน้ำร้อนไหลผ่านรางน้ำสำหรับชำระล้าง ภายในศาลเจ้ามีการจัดงานเทศกาลยุคะเคะ มัตซึตริ ในวันเสาร์ที่ 4 ของเดือนพฤษภาคม และยังจัดงานเทศกาลเป็นประจำในวันสุดสัปดาห์เดียวกัน ที่สวนมันโยะ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองสปาแห่งนี้ มีต้นมันโยะขึ้นอยู่จำนวนมาก (พืชที่อ้างถึงใน Manyoshu) นอกจากนี้ยังมี Manyo-tei ที่สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมโบราณของสมัยมันโยะ, อนุสาวรีย์สลักวะคะ (waka) ซึ่งเป็นวะคะที่เกี่ยวกับน้ำร้อนเพียงแห่งเดียว และอนุสาวรีย์ Doppo Kunikida ซึ่งเขียนนวนิยายที่มุ่งเน้นไปที่ยุงะวะระ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

566 มิยะคะมิ, ยุงะระวะ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, จังหวัดคะนะงะวะ

เวลาทำการ

9:00-22:00

วันหยุดทำการ

ทุกวันจันทร์ที่สองของเดือน, วันหยุดปีใหม่

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่

รูปถ่าย

โคะโงะเมะ โนะ ยุ (น้ำพุร้อน)
พื้นที่ทางตะวันตก

โคะโงะเมะ โนะ ยุ (น้ำพุร้อน)

ดอปโปะ โนะ ยุ
พื้นที่ทางตะวันตก

ดอปโปะ โนะ ยุ

วัดซึตบะกิ
พื้นที่ทางตะวันตก

วัดซึตบะกิ

สมาคมร้านเกอิชา ยุงะวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก

สมาคมร้านเกอิชา ยุงะวะระ