ข้อมูลทั่วไป

วัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองโยโกฮะมะ วัดกุมเมียวจิ แคนนอน ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสถานที่ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ วัดแห่งนี้เคยมีชื่อว่า "คิวเมียวจิ" ในยุคคามาคุระ แต่เปลี่ยนเป็น "กุมเมียวจิ" เพื่อยกย่อง แคนนอนเกียว (เจ้าแม่กวนอิม)

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

267 งุเมียวจิ-โชะ, มินะมิ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

สวนกุเมียวจิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนกุเมียวจิ

ถนนช้อปปิ้ง งุเมียวจิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ถนนช้อปปิ้ง งุเมียวจิ

ทางเดินริมแม่น้ำโอโอคะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ทางเดินริมแม่น้ำโอโอคะ

เซนโตส มินะมิ คุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

เซนโตส มินะมิ คุ