Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
กุมเมียวจิ แคนนอน

กุมเมียวจิ แคนนอน

วัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองโยโกฮะมะ วัดกุมเมียวจิ แคนนอน ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสถานที่ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ วัดแห่งนี้เคยมีชื่อว่า "คิวเมียวจิ" ในยุคคามาคุระ แต่เปลี่ยนเป็น "กุมเมียวจิ" เพื่อยกย่อง แคนนอนเกียว (เจ้าแม่กวนอิม)

ข้อมูลสำคัญ

สถานที่ที่มีให้บริการ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สวนกุเมียวจิ

สวนกุเมียวจิ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ
ถนนช้อปปิ้ง งุเมียวจิ

ถนนช้อปปิ้ง งุเมียวจิ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ
ทางเดินริมแม่น้ำโอโอคะ

ทางเดินริมแม่น้ำโอโอคะ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ
เซนโตส มินะมิ คุ

เซนโตส มินะมิ คุ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

รูปถ่าย