โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ฮุโดะเมียวอุโดะ

ฮุโดะเมียวอุโดะ

ฮุโดะเมียวโดะที่ช่องเขาอิโยะริเคยใช้เป็นป้ายบอกทางบนถนน

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ช่องเขาอิโยะริ

ช่องเขาอิโยะริ

พื้นที่โชะนัน
มิซุโนะมิจิโซะโสะ

มิซุโนะมิจิโซะโสะ

พื้นที่โชะนัน
ภูเขาทะคะโทะริยะมะ

ภูเขาทะคะโทะริยะมะ

พื้นที่ใจกลาง
โอยะมะ เมะงุริ

โอยะมะ เมะงุริ

พื้นที่โชะนัน