ฮุโดะเมียวอุโดะ

พื้นที่โชะนัน 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

ฮุโดะเมียวโดะที่ช่องเขาอิโยะริเคยใช้เป็นป้ายบอกทางบนถนน

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โคะยะสุ, อิเสะฮะระ, คะนะงะวะ

รูปถ่าย

ช่องเขาอิโยะริ
พื้นที่โชะนัน

ช่องเขาอิโยะริ

มิซุโนะมิจิโซะโสะ
พื้นที่โชะนัน

มิซุโนะมิจิโซะโสะ

ภูเขาทะคะโทะริยะมะ
พื้นที่ใจกลาง

ภูเขาทะคะโทะริยะมะ

โอยะมะ เมะงุริ
พื้นที่โชะนัน

โอยะมะ เมะงุริ