ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ศาลเจ้าชิโระอะไคนะริ

ศาลเจ้าชิโระอะไคนะริ

ทะอุระโอะสะกุ-โชะ, โยโกสุกะ-ชิ, คะนะงะวะ
Map of ศาลเจ้าชิโระอะไคนะริ

ฮาคุเซกิอินาริ (Hakusekiinari) ซึ่งเรียงรายไปด้วยประตูโทริทั้งสีแดงและสีขาว สร้างภาพอันงดงามให้แก่พื้นที่ศาลเจ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ อุโมงค์ประตูโทริ และเทือกเขารายล้อมรอบ ในปี1966 ศาลเจ้าเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าฟุชิมิ อินะริ จากเกียวโต ประตูโทริที่ยืนเรียงแถวกว่า 50 ประตูนั้นหาดูได้ยากบนคาบสมุทรมิอุระ

ข้อมูลสำคัญ

ค่าเข้า

ไม่มี

การเข้าถึง

JR สถานีทาอุระ, สถานีเคคิว ทาอุระ, รถบัสไปยังไปรษณีย์ทาอุระ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สวนซึตคะยะมะ

สวนซึตคะยะมะ

โยโกะสึกะ
มะไงบุตซึต

มะไงบุตซึต

โยโกะสึกะ
ยอดเขาทะคะโทะริ-ยะมะ

ยอดเขาทะคะโทะริ-ยะมะ

โยโกะสึกะ
ิจินมุ-จิ

ิจินมุ-จิ

ซุชิ