โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ศาลเจ้าชิโระอะไคนะริ

ศาลเจ้าชิโระอะไคนะริ

ฮาคุเซกิอินาริ (Hakusekiinari) ซึ่งเรียงรายไปด้วยประตูโทริทั้งสีแดงและสีขาว สร้างภาพอันงดงามให้แก่พื้นที่ศาลเจ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ อุโมงค์ประตูโทริ และเทือกเขารายล้อมรอบ ในปี1966 ศาลเจ้าเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าฟุชิมิ อินะริ จากเกียวโต ประตูโทริที่ยืนเรียงแถวกว่า 50 ประตูนั้นหาดูได้ยากบนคาบสมุทรมิอุระ

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

สายโยโกสุกะ สถานีทะอุระ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สวนซึตคะยะมะ

สวนซึตคะยะมะ

โยโกะสุกะ· มิอุระ
มะไงบุตซึต

มะไงบุตซึต

โยโกะสุกะ· มิอุระ
ยอดเขาทะคะโทะริ-ยะมะ

ยอดเขาทะคะโทะริ-ยะมะ

โยโกะสุกะ· มิอุระ
ิจินมุ-จิ

ิจินมุ-จิ

โยโกะสุกะ· มิอุระ