ศาลเจ้าชิโระอะไคนะริ

โยโกะสุกะ· มิอุระ 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

ฮาคุเซกิอินาริ (Hakusekiinari) ซึ่งเรียงรายไปด้วยประตูโทริทั้งสีแดงและสีขาว สร้างภาพอันงดงามให้แก่พื้นที่ศาลเจ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ อุโมงค์ประตูโทริ และเทือกเขารายล้อมรอบ ในปี1966 ศาลเจ้าเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าฟุชิมิ อินะริ จากเกียวโต ประตูโทริที่ยืนเรียงแถวกว่า 50 ประตูนั้นหาดูได้ยากบนคาบสมุทรมิอุระ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ทะอุระโอะสะกุ-โชะ, โยโกสุกะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโยโกสุกะ สถานีทะอุระ

รูปถ่าย

สวนซึตคะยะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

สวนซึตคะยะมะ

มะไงบุตซึต
โยโกะสุกะ· มิอุระ

มะไงบุตซึต

ยอดเขาทะคะโทะริ-ยะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ยอดเขาทะคะโทะริ-ยะมะ

ิจินมุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ิจินมุ-จิ