ข้อมูลทั่วไป

เชื่อกันว่าสะพานไทโกะของศาลเจ้าซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมันกุ สร้างขึ้นพร้อมกับสระน้ำในปี 1182

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ซึตรุงะโอะกะ ฮะชิมันกุ, 2-1-31, ยุคิโนะชิตะ, คามาคุระ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานีคามาคุระ รถไฟสายเจอาร์ โยโกสุกะ

วันหยุดทำการ

-

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

ประตูโทริ ซาน-โนะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ประตูโทริ ซาน-โนะ

ฮัคโคะโดะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ฮัคโคะโดะ

ศาลเจ้าคามาคุระ เบ็นไซเท็น-ฉะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าคามาคุระ เบ็นไซเท็น-ฉะ

รถลาก เอะบิซุยะ (สาขาคามาคุระ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

รถลาก เอะบิซุยะ (สาขาคามาคุระ)