ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สะพานไทโกะ

สะพานไทโกะ

สะพานหินหน้าประตูซัน-โนะ-โทริอิ ถูกเรียกว่าไทโคะ-บาชิ สร้างขึ้นในปี 1182 ครอบคลุมพื้นที่ใจกลางสระเก็นเป-อิเคะ ซึ่งแบ่งออกเป็นฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก

ข้อมูลสำคัญ

ค่าเข้า

ฟรี

การเข้าถึง

สถานีคามาคุระ, JR สายโยโกสุกะ, สายรถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ประตูโทริ ซาน-โนะ

ประตูโทริ ซาน-โนะ

คามาคุระ
ฮัคโคะโดะ

ฮัคโคะโดะ

คามาคุระ
ศาลเจ้าคามาคุระ เบ็นไซเท็น-ฉะ

ศาลเจ้าคามาคุระ เบ็นไซเท็น-ฉะ

คามาคุระ
พิพิธภัณฑ์คามาคุระ บุงกะคัง สึรุงะโอะกะ

พิพิธภัณฑ์คามาคุระ บุงกะคัง สึรุงะโอะกะ

คามาคุระ