โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ศาลเจ้าคามาคุระยามะ

ศาลเจ้าคามาคุระยามะ

เดิมทีที่นี่ถูกอุทิศให้กับเกษตรกรชาวนาแห่งฟุเอะดะ รวมทั้งเทพที่ปกป้องชาวประมงในท้องทะเล เนื่องจากพื้นที่คามาคุระยามะได้ถูกพัฒนาไปเป็นย่านที่อยู่อาศัย จึงเปลี่ยนไปเป็นเทพเจ้าประจำท้องถิ่นในย่านที่อยู่อาศัย และเปลี่ยนชื่อเป็น "ศาลเจ้าคามาคุระยามะ"

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

จากสถานีชิจิริกาฮามะ รถไฟเอะโนะชิมะ ขึ้นเส้นทางวิ่งรอบชิจิริกาฮามะ ลงที่ป้ายรถเมล์โอคุนานะซาโตะโดริ และเดินต่อ 10 นาที

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ไรเท

ไรเท

โยโกะสุกะ· มิอุระ
ไดบุทสึ คิริโดอุชิ (การตัด)

ไดบุทสึ คิริโดอุชิ (การตัด)

โยโกะสุกะ· มิอุระ
วัดโกคุระคุ-จิ

วัดโกคุระคุ-จิ

โยโกะสุกะ· มิอุระ
โทจุ

โทจุ

โยโกะสุกะ· มิอุระ