ข้อมูลทั่วไป

นี่คือวัดนิกายโซะโดะ-ชุ โทะคุเซนจิมีประตูขนาดใหญ่ที่ทำด้วยไม้ และรอบบริเวณวัดมีดอกไม้ตามฤดูกาลอันงดงาม

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

3-36-6 ฮอนโงะ, เสะยะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

เดิน 9 นาที จากทางออกทิศเหนือ สถานีเสะยะ รถไฟฟ้าโตเกียวสายชิโยะดะ

เวลาทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

วันหยุดทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

โฮะโซะจิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

โฮะโซะจิ

เซยะ เบียร์ (เบียร์การ์เด้นท์ / อิวะสะกิ ฟาร์ม)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

เซยะ เบียร์ (เบียร์การ์เด้นท์ / อิวะสะกิ ฟาร์ม)

ทางเดินของสถานีคตโตะอุอิชิ ยะมะโตะ (Kottouichi Yamato)
พื้นที่โชะนัน 10

ทางเดินของสถานีคตโตะอุอิชิ ยะมะโตะ (Kottouichi Yamato)

วัดเมียวโคะ-จิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

วัดเมียวโคะ-จิ