ข้อมูลทั่วไป

นี่คือวัดนิกายโซะโดะ-ชุ โทะคุเซนจิมีประตูขนาดใหญ่ที่ทำด้วยไม้ และรอบบริเวณวัดมีดอกไม้ตามฤดูกาลอันงดงาม

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

3-36-6 ฮอนโงะ, เสะยะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

เดิน 9 นาที จากทางออกทิศเหนือ สถานีเสะยะ รถไฟฟ้าโตเกียวสายชิโยะดะ

เวลาทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

วันหยุดทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

โฮะโซะจิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

โฮะโซะจิ

เซยะ เบียร์ (เบียร์การ์เด้นท์ / อิวะสะกิ ฟาร์ม)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

เซยะ เบียร์ (เบียร์การ์เด้นท์ / อิวะสะกิ ฟาร์ม)

ศูนย์สร้างสรรค์วัฒนธรรมยามาโตะ ซีรีอุส
พื้นที่ใจกลาง

ศูนย์สร้างสรรค์วัฒนธรรมยามาโตะ ซีรีอุส

คานากาวะ ยามาโตะ เอวะ โอโดริ
พื้นที่ใจกลาง

คานากาวะ ยามาโตะ เอวะ โอโดริ