ศาลเจ้าฮิรัตซึตกะ ฮะชิมันกุ

พื้นที่โชะนัน 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

นี่คือหนึ่งในหกศาลเจ้าของสะกะมิ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น งานเทศกาลประจำปี งานเทศกาลฮะมะโอะริ และเทศกาลบงโบะริ ขึ้นที่นี่ สวนฮะชิมันยะมะที่อยู่ถัดไปนั้นได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในแปดทิวทัศน์ของฮิรัตซึตกะ และเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สร้างขึ้นในสมัยเมจิในจังหวัดนี้ เป็นสวนที่สวยงามมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูดอกซากุระและดอกกุหลาบ สร้างขึ้นโดยจักรพรรดินินโทะกุ ในปี 380 ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้พิทักษ์แผ่นดินสะกะมิทั้งหมด

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-6 เซ็นเง็นโชะ, ฮิรัตซึตกะ-ชิ,/คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเจอาร์ โทะไคโดะ สถานีฮิรัตซึตกะ

รูปถ่าย

ฮะชิมันยะมะ โนะ โยะกัน (สวนฮะชิมันยะมะ)
พื้นที่โชะนัน

ฮะชิมันยะมะ โนะ โยะกัน (สวนฮะชิมันยะมะ)

สวนฮะชิมันยะมะ
พื้นที่โชะนัน

สวนฮะชิมันยะมะ

ประสบการณ์กิโมโน โนะ อะไรอิ (ทำความสะอาดกิโมโน)
พื้นที่โชะนัน

ประสบการณ์กิโมโน โนะ อะไรอิ (ทำความสะอาดกิโมโน)

พิพิธภัณฑ์เมืองฮิระสึกะ
พื้นที่โชะนัน

พิพิธภัณฑ์เมืองฮิระสึกะ