Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ศาลเจ้าฮิรัตซึตกะ ฮะชิมันกุ

ศาลเจ้าฮิรัตซึตกะ ฮะชิมันกุ

นี่คือหนึ่งในหกศาลเจ้าของสะกะมิ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น งานเทศกาลประจำปี งานเทศกาลฮะมะโอะริ และเทศกาลบงโบะริ ขึ้นที่นี่ สวนฮะชิมันยะมะที่อยู่ถัดไปนั้นได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในแปดทิวทัศน์ของฮิรัตซึตกะ และเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สร้างขึ้นในสมัยเมจิในจังหวัดนี้ เป็นสวนที่สวยงามมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูดอกซากุระและดอกกุหลาบ สร้างขึ้นโดยจักรพรรดินินโทะกุ ในปี 380 ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้พิทักษ์แผ่นดินสะกะมิทั้งหมด

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง สายเจอาร์ โทะไคโดะ สถานีฮิรัตซึตกะ
สถานที่ที่มีให้บริการ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ฮะชิมันยะมะ โนะ โยะกัน (สวนฮะชิมันยะมะ)

ฮะชิมันยะมะ โนะ โยะกัน (สวนฮะชิมันยะมะ)

พื้นที่โชะนัน
สวนฮะชิมันยะมะ

สวนฮะชิมันยะมะ

พื้นที่โชะนัน
ประสบการณ์กิโมโน โนะ อะไรอิ (ทำความสะอาดกิโมโน)

ประสบการณ์กิโมโน โนะ อะไรอิ (ทำความสะอาดกิโมโน)

พื้นที่โชะนัน
พิพิธภัณฑ์เมืองฮิระสึกะ

พิพิธภัณฑ์เมืองฮิระสึกะ

พื้นที่โชะนัน

รูปถ่าย