ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ศาลเจ้าชินเม

ศาลเจ้าชินเม

ศาลเจ้าขนาดเล็กแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าโอะฮิรุเมะ โนะ มิโคะโตะ มีการจัดงานเทศกาลประจำปีขึ้นในวันที่ 15 และ 16 กรกฎาคม ในช่วงสมัยก่อนสงครามได้มีจัดเทศกาลสวดมนต์ขึ้นในวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน เพื่ออธิษฐานขอพรแห่งสันติภาพ สุขภาพของเหล่านักบวช และความมีโชคในสงครามสำหรับทหารออกในสนามรบ ชาวเมืองและผู้มาเยือนมากมายจะมาร่วมงานในเทศกาลสวดมนต์นี้

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

สายโชะนัน-ชินจุกุ, สายโทะไคโดะ สถานีนิโนะมิยะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

เก็บส้มแมนดารินที่โชนัน-นิโนะมิยะ

เก็บส้มแมนดารินที่โชนัน-นิโนะมิยะ

นิโนะมิยะ
สวนเสะเสะระงิ

สวนเสะเสะระงิ

นิโนะมิยะ
สวนผลไม้โอะอิโซะ/เก็บส้มมิกัน

สวนผลไม้โอะอิโซะ/เก็บส้มมิกัน

โออิโสะ
เก็บส้มเขียวหวานที่ฮิจิคาตะ-คันคิซึเอ็น

เก็บส้มเขียวหวานที่ฮิจิคาตะ-คันคิซึเอ็น

โออิโสะ