ข้อมูลทั่วไป

ศาลเจ้าขนาดเล็กแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าโอะฮิรุเมะ โนะ มิโคะโตะ มีการจัดงานเทศกาลประจำปีขึ้นในวันที่ 15 และ 16 กรกฎาคม ในช่วงสมัยก่อนสงครามได้มีจัดเทศกาลสวดมนต์ขึ้นในวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน เพื่ออธิษฐานขอพรแห่งสันติภาพ สุขภาพของเหล่านักบวช และความมีโชคในสงครามสำหรับทหารออกในสนามรบ ชาวเมืองและผู้มาเยือนมากมายจะมาร่วมงานในเทศกาลสวดมนต์นี้

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1058 อิชิกิ, นิโนะมิยะ-มะชิ, นะคะ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโชะนัน-ชินจุกุ, สายโทะไคโดะ สถานีนิโนะมิยะ

รูปถ่าย

เก็บส้มแมนดารินที่โชนัน-นิโนะมิยะ
พื้นที่โชะนัน

เก็บส้มแมนดารินที่โชนัน-นิโนะมิยะ

สวนเสะเสะระงิ
พื้นที่โชะนัน

สวนเสะเสะระงิ

สวนผลไม้โอะอิโซะ/เก็บส้มมิกัน
พื้นที่โชะนัน

สวนผลไม้โอะอิโซะ/เก็บส้มมิกัน

เก็บส้มเขียวหวานที่ฮิจิคาตะ-คันคิซึเอ็น
พื้นที่โชะนัน

เก็บส้มเขียวหวานที่ฮิจิคาตะ-คันคิซึเอ็น