ข้อมูลทั่วไป

วัดที่มีชื่อเสียงที่สร้างขึ้นโดยมินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะ ในปี 1194 เมื่อ 810 ปีก่อน ต้นซัตซึตกิ (satsuki) ที่ด้านหน้าของอาคารโบสถ์มีชื่อว่า 'ของขวัญต้นซัตซึตกิ อะเซลเลียแด่โยะริโตะโมะ' โปรดสำรองที่ล่วงหน้าทางโทรศัพท์

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-5-10 โอะยะเบะ, โยโกสุกะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโยโกสุกะ สถานีคินุงะสะ

วันหยุดทำการ

ประสบการณ์การทำสมาธิแบบเซน 6: 30 ~ 8: 00 น (วันอาทิตย์ที่สามทุกเดือน)

รูปถ่าย

สวนคินุงะสะยะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

สวนคินุงะสะยะมะ

ห้องโถงนิทรรศการ WHARF
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ห้องโถงนิทรรศการ WHARF

ศูนย์วิจัยโยโกสุกะ (ศูนย์ YRP อาคาร 1)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศูนย์วิจัยโยโกสุกะ (ศูนย์ YRP อาคาร 1)

พิพิธภัณฑ์เฮาส คะสุยะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

พิพิธภัณฑ์เฮาส คะสุยะ