ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ห้องอุโดะ (Aralia cordata / Japanese spikenard)

ห้องอุโดะ (Aralia cordata / Japanese spikenard)

  • ตั๋วมินะโตะมิไร , บัตรทริปกูร์เมต์โยโกฮะมะไชน่าทาวน์ +8

อุโดะได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 30 ผลิตภัณฑ์ "สินค้าการเกษตรของโยโกฮะมะ” อุโดะเติบโตขึ้นภายใต้ที่ดินเพื่อการเกษตรที่กระจายไปจนถึงสถานที่สนับสนุนนาวิกโยธินสหรัฐแห่งคะมิเสะยะ อุโดะเป็นพรรณไม้ป่าที่มีกลิ่นเฉพาะตัวและมีรสขม เนื่องจากอุโดะของอะยะเสะได้รับการเพาะปลูกภายใต้พื้นดิน ทำให้มีลักษณะโปร่งใสและไม่มีรสขม

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมานกุ

ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมานกุ

โยโกฮามา
วัดเมียวโคะ-จิ

วัดเมียวโคะ-จิ

โยโกฮามา
ถนนจักรยานสะเคงะวะ

ถนนจักรยานสะเคงะวะ

ยามาโตะ
ยะมะโตะ ซิตตี้ ชิโมะซึตรุมะ ฟุรุสะโตะกัน

ยะมะโตะ ซิตตี้ ชิโมะซึตรุมะ ฟุรุสะโตะกัน

ยามาโตะ