ห้องอุโดะ (Aralia cordata / Japanese spikenard)

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

อุโดะได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 30 ผลิตภัณฑ์ "สินค้าการเกษตรของโยโกฮะมะ” อุโดะเติบโตขึ้นภายใต้ที่ดินเพื่อการเกษตรที่กระจายไปจนถึงสถานที่สนับสนุนนาวิกโยธินสหรัฐแห่งคะมิเสะยะ อุโดะเป็นพรรณไม้ป่าที่มีกลิ่นเฉพาะตัวและมีรสขม เนื่องจากอุโดะของอะยะเสะได้รับการเพาะปลูกภายใต้พื้นดิน ทำให้มีลักษณะโปร่งใสและไม่มีรสขม

ข้อมูลรายละเอียด

รูปถ่าย

ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมานกุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 6

ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมานกุ

วัดเมียวโคะ-จิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

วัดเมียวโคะ-จิ

ถนนจักรยานสะเคงะวะ
พื้นที่ใจกลาง 13

ถนนจักรยานสะเคงะวะ

ยะมะโตะ ซิตตี้ ชิโมะซึตรุมะ ฟุรุสะโตะกัน
พื้นที่ใจกลาง 8

ยะมะโตะ ซิตตี้ ชิโมะซึตรุมะ ฟุรุสะโตะกัน