ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมานกุ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมันกุ ก่อตั้งขึ้นในสมัยเอะอิโระคุ (1336-1573 ปลายสมัย Muromachi) โดย Iwasaki Tangonokami อุทิศแด่เทพเจ้าฮอนดะ วะเคะโนะ มิโคะโตะ ในปี 1968 ศาลเจ้าถูกย้ายจากถิ่นเดิม มาที่ที่อยู่ในปัจจุบันเนื่องจากมีการก่อสร้างทางด่วนโทะเม ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับดอกซากุระอันงดงามในฤดูใบไม้ผลิ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

40-8 คะมิเซะยะ-โชะ, เซะยะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

ห้องอุโดะ (Aralia cordata / Japanese spikenard)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ห้องอุโดะ (Aralia cordata / Japanese spikenard)

วัดเมียวโคะ-จิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

วัดเมียวโคะ-จิ

ถนนจักรยานสะเคงะวะ
พื้นที่ใจกลาง

ถนนจักรยานสะเคงะวะ

ยะมะโตะ ซิตตี้ ชิโมะซึตรุมะ ฟุรุสะโตะกัน
พื้นที่ใจกลาง

ยะมะโตะ ซิตตี้ ชิโมะซึตรุมะ ฟุรุสะโตะกัน