ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ยะมะโตะ ซิตตี้ ชิโมะซึตรุมะ ฟุรุสะโตะกัน

ยะมะโตะ ซิตตี้ ชิโมะซึตรุมะ ฟุรุสะโตะกัน

ที่อาคาร Shimotsuruma Furusato อาคารหลักและคลังเก็บของของอดีตที่อยู่อาศัยของครอบครัวโอะงุระ ได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของเมือง และได้รับการบูรณะ อาคารหลักนั้นสร้างขึ้นเมื่อปี 1856 นับว่าเป็นอาคารที่หาดูได้ยากในจังหวัด ในฐานะอาคารการค้าของครอบครัวที่สร้างขึ้นเป็นโพสต์ สเตชั่น

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

10.00-16.00 น

ช่วงเวลา

30นาที

วันหยุดทำการ วันจันทร์และวันอังคาร
การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีทะคะะเสะ-เอะโนะชิมะ → จากสถานีซึตรุมะทางออกตะวัะออก ขึ้นรถเมล์คะนะจุ (Kanachu fixed-route) ซึ่งไปชิโมะซึตรุมะ ลงรถที่ชิโมะซึตรุมะ (ประมาณ 5 นาที)

สถานที่ที่มีให้บริการ
  • รองรับเก้าอี้รถเข็น

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ถนนจักรยานสะเคงะวะ

ถนนจักรยานสะเคงะวะ

ยามาโตะ
ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมานกุ

ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมานกุ

โยโกฮามา
ห้องอุโดะ (Aralia cordata / Japanese spikenard)

ห้องอุโดะ (Aralia cordata / Japanese spikenard)

โยโกฮามา
วัดเมียวโคะ-จิ

วัดเมียวโคะ-จิ

โยโกฮามา