การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ภูเขาโอกุสุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ภูเขาโอกุสุ

ชายหาดโชนัน สัปดาห์โยคะในฮายามะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ชายหาดโชนัน สัปดาห์โยคะในฮายามะ

ฮาโกเนะ เต็นท์ บาร์
พื้นที่ทางตะวันตก 1

ฮาโกเนะ เต็นท์ บาร์

โทอุกะคุโบ
พื้นที่โชะนัน 0

โทอุกะคุโบ

โรงอาบน้ำสาธารณะ ออนเซ็นคามาตะ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 0

โรงอาบน้ำสาธารณะ ออนเซ็นคามาตะ