Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
คะระสุโอะยะมะ

คะระสุโอะยะมะ

ฮะดะโนะ-ชิ, คะนะงะวะ

ติดต่อ

ยอดเขาคะระสุโนะยะมะนั้นค่อนข้างกว้างขวาง และมีวิวอันงดงามตระการตา ※จุดสำหรับนักปีนเขา รูปภาพโดย photolibery

ข้อมูลสำคัญ

สถานที่ที่มีให้บริการ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ซานโนะโตะ

ซานโนะโตะ

พื้นที่โชะนัน
เงียวจะงะทะเกะ

เงียวจะงะทะเกะ

พื้นที่โชะนัน
นิโนะโทะอุ

นิโนะโทะอุ

พื้นที่โชะนัน
ภูเขาชินไดนิชิ

ภูเขาชินไดนิชิ

พื้นที่โชะนัน

รูปถ่าย