ข้อมูลทั่วไป

ยอดเขาคะระสุโนะยะมะนั้นค่อนข้างกว้างขวาง และมีวิวอันงดงามตระการตา ※จุดสำหรับนักปีนเขา รูปภาพโดย photolibery

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ฮะดะโนะ-ชิ, คะนะงะวะ

รูปถ่าย

ซานโนะโตะ
พื้นที่โชะนัน

ซานโนะโตะ

เงียวจะงะทะเกะ
พื้นที่โชะนัน

เงียวจะงะทะเกะ

นิโนะโทะอุ
พื้นที่โชะนัน

นิโนะโทะอุ

ภูเขาชินไดนิชิ
พื้นที่โชะนัน

ภูเขาชินไดนิชิ