ข้อมูลทั่วไป

นิโนะโทะอุตั้งอยู่ภายในสวนทันสะวะโอะยะมะโคะคุเท และเป็นเส้นทางภูเขาเพื่อไปยังซานโนะโทะอุและโทะอุโนะดะเกะ รูปภาพโดย photolibery

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ฮะดะโนะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

เดิน 1 ชม 30 นาที จากช่องเขายะบิตซึต / เดิน 2 ชม 30 นาทีไปยังโทะอุโนะดะเกะ

รูปถ่าย

ซานโนะโตะ
พื้นที่โชะนัน

ซานโนะโตะ

คะระสุโอะยะมะ
พื้นที่โชะนัน

คะระสุโอะยะมะ

เงียวจะงะทะเกะ
พื้นที่โชะนัน

เงียวจะงะทะเกะ

ภูเขาชินไดนิชิ
พื้นที่โชะนัน

ภูเขาชินไดนิชิ