เส้นทางบีทเทิล (จากเส้นทางเดินป่าคะนะสะวะ)

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

เส้นทางนี้เป็นเส้นทางภูเขาธรรมชาติ ที่จะนำไปสู่เส้นทางเดินป่าคามาคุระ เท็น’เอ็น จากพื้นที่โดยรอบภูเขาเอ็นไค การเดินทางไปบนเส้นทางสายนี้จะพาคุณผ่านสวนธรรมชาติคะนะสะวะ (สวนสัตว์คะนะสะวะ), เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโยโกฮะมะ และ คะมิโงะอุ โมะริโนะอิเอะ มีชื่อว่า "ถนนที่เดินทางโดยด้วงแรด" เส้นทางเดินป่าสายนี้เริ่มจากสถานีโคะอุนันไดไปจนถึงคามาคุระ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

คะนะซะวะ/มินะโตะมินะมิ, อิโสะโงะ, เขตสะคะเอะ, โยโกฮะมะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเคคิว สถานีคะนะสะวะบุนโคะ

รูปถ่าย

สวนไดมะรุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนไดมะรุ

สวนธรรมชาติคะนะสะวะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนธรรมชาติคะนะสะวะ

สวนสัตว์คะนะสะวะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนสัตว์คะนะสะวะ

คะมะริยะ ชิมิน โนะ โมะริ (ป่าชุมชนคะมะริยะ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

คะมะริยะ ชิมิน โนะ โมะริ (ป่าชุมชนคะมะริยะ)