ข้อมูลทั่วไป

ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในจุดชมวิว 50 จุดของคะนะงะวะ ชื่อ "อินุโคเอะซิ" มาจากตำนานที่ว่า ชินเง็น ทะเคะดะ ซึ่งเป็นผู้นำของซามูไร ได้ใช้สุนัขเดินผ่านภูเขา ในขณะที่เขาโจมตี Ujiyasu Hojo ซึ่งเป็นเจ้าของปราสาทโอดะวะระ รูปภาพโดย photolibery

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

คุโระคุระ, ยะมะคิตะ, อะชิงะระชิโมะ, คะนะงะวะ

รูปถ่าย

กระท่อมคะมิโนะคะวะ
พื้นที่ใจกลาง

กระท่อมคะมิโนะคะวะ

คุมะสะสะโนะมิเนะ
พื้นที่ใจกลาง

คุมะสะสะโนะมิเนะ

สวนยะดะโอะเนะ
พื้นที่ใจกลาง

สวนยะดะโอะเนะ

ฮิโนะคิโฮะระมะรุ
พื้นที่ใจกลาง

ฮิโนะคิโฮะระมะรุ