คะนะยะ รีสอร์ท ฮะโกะเนะ

พื้นที่ทางตะวันตก 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

คะนะยะ รีสอร์ท ฮะโกะเนะ (Kanaya Resort Hakone) เปิดให้บริการในปี 2017 และได้รับการออกแบบตามแบบวิลล่าในป่าที่ได้รับการยกย่องจากเซนจิ จอห์น คะนะยะ ผู้ก่อตั้งโรงแรมคะนะยะ คินุงะวะ พักผ่อนอย่างเต็มที่ไปกับน้ำพุร้อนที่มีคุณภาพของฮะโกะเนะ ซึ่งได้รับน้ำจากหุบเขาโอะวะคุดะนิ จากภายห้องพักที่แสนสบายของคุณ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1251-16 เซ็นโงะคุฮะระ, ฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ สถานีโสะอุซาน

เวลาทำการ

24 ชม

ค่าใช้จ่าย

¥ 35100- ¥ 199800 (ค่าใช้จ่ายต่อบุคคล รวมค่าบริการและภาษี แต่ยังไม่รวมภาษีค่าอาบน้ำ)

รูปถ่าย

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโปะละ
พื้นที่ทางตะวันตก

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโปะละ

โอะวะคุดะนิ
พื้นที่ทางตะวันตก

โอะวะคุดะนิ

พิพิธภัณฑ์ภูมิศาสตร์ฮาโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก

พิพิธภัณฑ์ภูมิศาสตร์ฮาโกะเนะ

คุ-โมะ ฮาโกเน่
พื้นที่ทางตะวันตก

คุ-โมะ ฮาโกเน่