ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ภูเขาชินไดนิชิ

ภูเขาชินไดนิชิ

บนยอดเขาชินไดนิชินั้นกว้างขวางและมีม้านั่งอยู่มากมาย หากมุ่งเป้าไปที่การปีนโทะอุโนะดะเกะ คุณสามารถเดินไปที่ยอดเขาได้ภายใน 1 ชั่วโมงจากที่นี่ กล่าวกันว่าชื่อ "ชินไดนิชิ" นี้ มาจากข้อเท็จจริงที่ว่า นานมาแล้วมีรูปปั้น Dainichi Nyorai อยู่ที่นี่ รูปภาพโดย photolibrary

ข้อมูลสำคัญ

โปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของแต่ละสถานที่หรือกิจกรรมสำหรับข้อมูลล่าสุด

การเข้าถึง ปืนจากสันเขายาบิสึ พาส ประมาณ 3 ชั่วโมง

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

เงียวจะงะทะเกะ image

เงียวจะงะทะเกะ

ฮาดาโนะ
โทะอุโนะดะเกะ image

โทะอุโนะดะเกะ

ฮาดาโนะ
คะระสุโอะยะมะ image

คะระสุโอะยะมะ

ฮาดาโนะ
ซานโนะโตะ image

ซานโนะโตะ

ฮาดาโนะ