โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ภูเขาชินไดนิชิ

ภูเขาชินไดนิชิ

บนยอดเขาชินไดนิชินั้นกว้างขวางและมีม้านั่งอยู่มากมาย หากมุ่งเป้าไปที่การปีนโทะอุโนะดะเกะ คุณสามารถเดินไปที่ยอดเขาได้ภายใน 1 ชั่วโมงจากที่นี่ กล่าวกันว่าชื่อ "ชินไดนิชิ" นี้ มาจากข้อเท็จจริงที่ว่า นานมาแล้วมีรูปปั้น Dainichi Nyorai อยู่ที่นี่ รูปภาพโดย photolibery

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง เดิน 3 ชม จากช่องเขายะบิตซึตโทะเงะ / เดิน 2 ชม 20 นาทีไปยังช่องเขายะบิตซึตโทะเงะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

เงียวจะงะทะเกะ

เงียวจะงะทะเกะ

พื้นที่โชะนัน
โทะอุโนะดะเกะ

โทะอุโนะดะเกะ

พื้นที่โชะนัน
คะระสุโอะยะมะ

คะระสุโอะยะมะ

พื้นที่โชะนัน
ซานโนะโตะ

ซานโนะโตะ

พื้นที่โชะนัน