สวนโระงุชินอยเกะและสวนเคะโชะเม็นยะโตะ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ต้นซากุระที่ปลูกโดยรอบสระน้ำโระงุชินอยเกะ ทำให้เป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวาในฤดูดอกซากุระและฤดูฮานามิ ในเดือนเมษายน

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2-23 ชิโมะอะสะโอะ, อะสะโอะ-คุ, คาวาสะกิ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีคะคิโอะเอะ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

ศาลเจ้าโคะโทะฮิระ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ศาลเจ้าโคะโทะฮิระ

สวนโอะเซ็นจิ ฟุรุสะโตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนโอะเซ็นจิ ฟุรุสะโตะ

อะสะโอะ ฟุโดะ-อิน (โทะคุสะ ฟุโดะ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

อะสะโอะ ฟุโดะ-อิน (โทะคุสะ ฟุโดะ)

บ้านพักของ คะเม โระคุโระ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

บ้านพักของ คะเม โระคุโระ