การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เส้นทางเดินป่าคุยุคุเคียวคุ (99 โค้ง)
พื้นที่โชะนัน 2

เส้นทางเดินป่าคุยุคุเคียวคุ (99 โค้ง)

ฟูจิโนะ ยะมะนะมิ ออนเซ็น
พื้นที่ใจกลาง 0

ฟูจิโนะ ยะมะนะมิ ออนเซ็น

ฮะดะโนะ ยุงะวะระ ออนเซ็น มันโยะ-โนะ-ยุ
พื้นที่โชะนัน 0

ฮะดะโนะ ยุงะวะระ ออนเซ็น มันโยะ-โนะ-ยุ

โงะคุระคุยุ มิชิมะ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 2

โงะคุระคุยุ มิชิมะ

เดอะ เรียวกัง โตเกียว
พื้นที่ทางตะวันตก 11

เดอะ เรียวกัง โตเกียว

ดอปโปะ โนะ ยุ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

ดอปโปะ โนะ ยุ

น้ำพุร้อนนะคะงะวะ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

น้ำพุร้อนนะคะงะวะ

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการ ยะมะคิตะ-โชะ  ร้านซากุระ โทะโมะชิบิ
พื้นที่ทางตะวันตก 3

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการ ยะมะคิตะ-โชะ ร้านซากุระ โทะโมะชิบิ

คะนะยะ รีสอร์ท ฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 7

คะนะยะ รีสอร์ท ฮะโกะเนะ

เงียวคุเท
พื้นที่ทางตะวันตก 4

เงียวคุเท

เทอร์มอล สปา S.WAVE
พื้นที่โชะนัน 1

เทอร์มอล สปา S.WAVE

โคโบะ โนะ ซาโตะ-ยุ
พื้นที่โชะนัน 3

โคโบะ โนะ ซาโตะ-ยุ

บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติซาโนะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 4

บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติซาโนะ

หุบเขา เมะ-เบียว BIOTOPIA
พื้นที่ทางตะวันตก 1

หุบเขา เมะ-เบียว BIOTOPIA

โรงแรมฮาโกเนะโคเงะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

โรงแรมฮาโกเนะโคเงะ