การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เรียวกัง อะริมะ เรียวโยะ-ออนเซ็น
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 3

เรียวกัง อะริมะ เรียวโยะ-ออนเซ็น

น้ำพุร้อนชิระคุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 9

น้ำพุร้อนชิระคุ

น้ำพุร้อนเซ็นโงะคุฮะระ
พื้นที่ทางตะวันตก 9

น้ำพุร้อนเซ็นโงะคุฮะระ

ทัวร์เดินชมฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก 8

ทัวร์เดินชมฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ

โรงแรมกรีน พลาซ่า ฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

โรงแรมกรีน พลาซ่า ฮะโกะเนะ

คะนะสะวะ-มิชิ (จากเส้นทางเดินป่าคะนะสะวะ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 3

คะนะสะวะ-มิชิ (จากเส้นทางเดินป่าคะนะสะวะ)

เส้นทางบีทเทิล (จากเส้นทางเดินป่าคะนะสะวะ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 7

เส้นทางบีทเทิล (จากเส้นทางเดินป่าคะนะสะวะ)

เส้นทางเดินป่าร็อคโคะคุ พาส (จากเส้นทางเดินป่าคะนะสะวะ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 28

เส้นทางเดินป่าร็อคโคะคุ พาส (จากเส้นทางเดินป่าคะนะสะวะ)

สวนโระงุชินอยเกะและสวนเคะโชะเม็นยะโตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

สวนโระงุชินอยเกะและสวนเคะโชะเม็นยะโตะ

โอคโคะชิยะมะ ฟุเระอะอิ-โนะ-สะโตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 7

โอคโคะชิยะมะ ฟุเระอะอิ-โนะ-สะโตะ

เอะคิเมดั้งเดิมแห่งฟูจิยะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

เอะคิเมดั้งเดิมแห่งฟูจิยะ

นะงะคุระ บิฮะดะ ซากุระ (คะมิโงะ : โมะริ โนะ เอ)(ต้นซากุระ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

นะงะคุระ บิฮะดะ ซากุระ (คะมิโงะ : โมะริ โนะ เอ)(ต้นซากุระ)

ทางเดินเมดะงะวะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 4

ทางเดินเมดะงะวะ

โอะงุสุไดระ (ที่ราบคุสุขนาดใหญ่)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 4

โอะงุสุไดระ (ที่ราบคุสุขนาดใหญ่)

ภูเขาเซะคิโระซาน
พื้นที่ใจกลาง 4

ภูเขาเซะคิโระซาน