การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ลิยะมะ ออนเซ็น (น้ำพุร้อน) ฟุรุสะโตะ โนะ ยะโดะ
พื้นที่ใจกลาง 5

ลิยะมะ ออนเซ็น (น้ำพุร้อน) ฟุรุสะโตะ โนะ ยะโดะ

ฮะโกะเนะ โคะวะคิ-เอ็น ยุเนสซุน
พื้นที่ทางตะวันตก 22

ฮะโกะเนะ โคะวะคิ-เอ็น ยุเนสซุน

โอลี่-ยู (น้ำพุร้อน)
พื้นที่ทางตะวันตก 18

โอลี่-ยู (น้ำพุร้อน)

โคะโงะเมะ โนะ ยุ (น้ำพุร้อน)
พื้นที่ทางตะวันตก 4

โคะโงะเมะ โนะ ยุ (น้ำพุร้อน)

ลิยะมะ ออนเซ็ง (น้ำพุร้อน) มิโดะริเอ็น
พื้นที่ใจกลาง 4

ลิยะมะ ออนเซ็ง (น้ำพุร้อน) มิโดะริเอ็น

ลิยะมะ ออนเซ็ง (น้ำพุร้อน) โมะโทะยุ เรัยวกัง
พื้นที่ใจกลาง 7

ลิยะมะ ออนเซ็ง (น้ำพุร้อน) โมะโทะยุ เรัยวกัง

ซึตรุมะกิ ออนเซ็น (น้ำพุร้อน) โมะโตะยุ จินยะ
พื้นที่โชะนัน 28

ซึตรุมะกิ ออนเซ็น (น้ำพุร้อน) โมะโตะยุ จินยะ

โยะชิอิเกะ เรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น)
พื้นที่ทางตะวันตก 3

โยะชิอิเกะ เรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น)

มะรุยุมะระ (ล่องเรือตกปลา)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 9

มะรุยุมะระ (ล่องเรือตกปลา)

ศาลเจ้าซึตคิโยะมิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 8

ศาลเจ้าซึตคิโยะมิ

ศาลเจ้าอะคิบะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ศาลเจ้าอะคิบะ

ศาลเจ้าคามาคุระ-กุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

ศาลเจ้าคามาคุระ-กุ

ศาลเจ้าฮิโนะมิยะ, ทะเทชิ
พื้นที่โชะนัน 5

ศาลเจ้าฮิโนะมิยะ, ทะเทชิ

JN Family
พื้นที่ใจกลาง 0

JN Family

โอดะวะระ มันโยะ-โนะ-ยุ
พื้นที่ทางตะวันตก 9

โอดะวะระ มันโยะ-โนะ-ยุ