การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เรียงลำดับโดย:
โฮะอุโซะอุอิน
พื้นที่ทางตะวันตก

โฮะอุโซะอุอิน

เคโช-ซาคะ มะซึ-นามิคิ (เนินเคโชที่เรียงรายด้วยต้นสน)
พื้นที่โชะนัน

เคโช-ซาคะ มะซึ-นามิคิ (เนินเคโชที่เรียงรายด้วยต้นสน)

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์เวิร์นนี่
โยโกะสุกะ· มิอุระ

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์เวิร์นนี่

ซากฮะยะคะวะ-งุชิ
พื้นที่ทางตะวันตก

ซากฮะยะคะวะ-งุชิ

วัดโจะอุเอ-จิ
พื้นที่ทางตะวันตก

วัดโจะอุเอ-จิ

ศาลเจ้าชิระซาสะ อินาริ
พื้นที่โชะนัน

ศาลเจ้าชิระซาสะ อินาริ

สวนอนุสรณ์โรกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

สวนอนุสรณ์โรกะ

วัดเมียวฮอน-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดเมียวฮอน-จิ

อาคารที่ทำการเทศบาลจังหวัดคะนะงะวะ (คิงทาวเวอร์)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

อาคารที่ทำการเทศบาลจังหวัดคะนะงะวะ (คิงทาวเวอร์)

มินาฮารุ-โสะ (บ้านหลังที่สองของยามางาตะ อาริโตโมะ)
พื้นที่ทางตะวันตก

มินาฮารุ-โสะ (บ้านหลังที่สองของยามางาตะ อาริโตโมะ)

ศาลเจ้า อิเซฮาระดาอิ
พื้นที่โชะนัน

ศาลเจ้า อิเซฮาระดาอิ

343 - 353 ของ 353 ผล