ข้อมูลทั่วไป

ไฮเวย์ฮะโกะเนะเก่าเป็นส่วนหนึ่งของไฮเวย์โทะไคโดะ ที่จัดสร้างขึ้นโดยรัฐบาลโชกุนเอโดะ เป็นถนนที่ลาดเอียงมีความยาว 32 กม. เริ่มต้นจากมิชิมะโพสต์สเตชั่น และไปสิ้นสุดที่โอดะวะระโพสต์สเตชั่น โดยผ่าน ฮะโกะเนะ-โทะเกะ พาส เส้นทางระหว่างมิชิมะโพสต์สเตชั่น กับ ฮะโกะเนะ-โทะเกะ พาส นั้นถือว่าทรหดที่สุดบนเส้นทางไฮเวย์โทะไคโดะ ด้วยระดับความสูงถึง 846 เมตร นอกจากจะต้องเดินขึ้นเขาสูงชันแล้ว ในวันที่ฝนตกหรือหิมะตกยังต้องเดินลุยโคลนที่สูงถึงหัวเข่าอีกด้วย จากเอกสารที่บันทึกไว้ รัฐบาลโชกุนเอโดะได้ใช้งบประมาณถึง 1,400 เรียว ในการปูถนนช่วงนี้ด้วยหิน เป็นระยะทาง 10 กม. ซึ่งแต่เดิมนั้นปูด้วยไม้ไผ่ฮาโกเนะ-ดะเกะ อย่างไรก็ตามยังคงต้องซ่อมแซมอยู่เป็นประจำ เนื่องจากไม้ไผ่เน่าเสีย ในปัจจุบันถนนปูหินหลงเหลืออยู่เพียง 2 กม.เท่านั้น อย่าลืมมาเพลิดเพลินไปกับการเดินย้อนรอยอดีตบนถนนที่ปูด้วยหินของทางหลวงโบราณ

เที่ยวชมสถานที่ยามเช้า

ถนนบนภูเขารกไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ดังนั้นแนะนำให้เริ่มออกเดินทางในตอนเช้าตรู่ เมื่ออากาศดี แสงแดดจะส่องผ่านต้นไม้ ให้ความรู้สึกสดชื่น โปรดใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากทางเท้าหินค่อนข้างลื่นหลังจากฝนตก

เที่ยวชมสถานที่ยามเช้า

 

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ฮะตะจุกุ, ฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, คะนะงะวะ-เค็น

หมายเลขโทรศัพท์

0460-85-5700 (箱根町総合観光案内所)

รูปถ่าย

เรือนน้ำชาอะมะสะเคะ ชะยะ
พื้นที่ทางตะวันตก

เรือนน้ำชาอะมะสะเคะ ชะยะ

อาหารกลางวันโซบะ ฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก

อาหารกลางวันโซบะ ฮะโกะเนะ

น้ำตก Hiryuu
พื้นที่ทางตะวันตก

น้ำตก Hiryuu

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนะรุกะวะ
พื้นที่ทางตะวันตก

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนะรุกะวะ