โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
รูปปั้นกระต่ายแก้ว

รูปปั้นกระต่ายแก้ว

ในวันที่ 5 สิงหาคม 1945 หนึ่งเดือนก่อนสิ้นสงครามมหาสมุทรแปซิฟิก พื้นที่บริเวณสถานีเจอาร์ นิโนะมิยะ (เดิมเป็นสถานีรถไฟ) ถูกยิงด้วยปืนกลของเครื่องบิน P51 สังหารผู้บริสุทธิ์จำนวนมากรูปปั้นนี้สร้างขึ้นที่ทางออกทางทิศใต้ของสถานีโดยการบริจาคของพลเมืองที่รักสันติ เพื่อเป็นการเตือนสติของสงครามที่ได้เกิดขึ้น

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

สายโชะนัน-ชินจุกุ, สายโทะไคโดะ สถานีนิโนะมิยะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

นิโนะยะ (ในสมาคมการท่องเที่ยวเมืองนิโนะมิยะ, สินค้าพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก)

นิโนะยะ (ในสมาคมการท่องเที่ยวเมืองนิโนะมิยะ, สินค้าพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก)

30 นิโนะมิยะ
สวนผลไม้นิโนะมิยะ

สวนผลไม้นิโนะมิยะ

30 นิโนะมิยะ
อาคารอนุสรณ์โทะคุโทะมิ โซะโฮะ

อาคารอนุสรณ์โทะคุโทะมิ โซะโฮะ

30 นิโนะมิยะ
ทุ่งเนินดอกไม้บาน

ทุ่งเนินดอกไม้บาน

90 นิโนะมิยะ