รูปปั้นกระต่ายแก้ว

พื้นที่โชะนัน 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

ในวันที่ 5 สิงหาคม 1945 หนึ่งเดือนก่อนสิ้นสงครามมหาสมุทรแปซิฟิก พื้นที่บริเวณสถานีเจอาร์ นิโนะมิยะ (เดิมเป็นสถานีรถไฟ) ถูกยิงด้วยปืนกลของเครื่องบิน P51 สังหารผู้บริสุทธิ์จำนวนมากรูปปั้นนี้สร้างขึ้นที่ทางออกทางทิศใต้ของสถานีโดยการบริจาคของพลเมืองที่รักสันติ เพื่อเป็นการเตือนสติของสงครามที่ได้เกิดขึ้น

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

Nนิโนะมิยะ-มะชิ, นะคะ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโชะนัน-ชินจุกุ, สายโทะไคโดะ สถานีนิโนะมิยะ

รูปถ่าย

นิโน-ยะ (สมาคมการท่องเที่ยวนิโนมิยะ)
พื้นที่โชะนัน

นิโน-ยะ (สมาคมการท่องเที่ยวนิโนมิยะ)

สวนผลไม้นิโนะมิยะ
พื้นที่โชะนัน

สวนผลไม้นิโนะมิยะ

อาคารอนุสรณ์โทะคุโทะมิ โซะโฮะ
พื้นที่โชะนัน

อาคารอนุสรณ์โทะคุโทะมิ โซะโฮะ

ทุ่งเนินดอกไม้บาน
พื้นที่โชะนัน

ทุ่งเนินดอกไม้บาน